Odzyskiwanie pożyczki prywatnej bez terminu zwrotu

Kolejny problem – list od nieprofesjonalnego pełnomocnika który chce odzyskać pieniądze dla mocodawcy: „Jestem bratankiem (posiadam pisemne upoważnienie do prowadzenia sprawy) osoby która udzieliła w Legnicy pożyczki osobie prywatnej w kwocie 85,000,00 zł. w 2013 roku, została też sporządzona umowa podpisana przez obie strony jednak nie napisano do kiedy dług ma być spłacony i w jakiej wysokości a wiadomo mi iż termin spłaty wynosił 12 miesięcy a wysokość spłaty całkowitej to 100,000,00 zł. Dłużnik nie prowadzi działalności natomiast posiada działki budowlane na terenie Wrocławia lub okolicy. Posiadam dokument zawarcia umowy pożyczki oraz upoważnienie do zajęcia się w imieniu pożyczkodawcy który jest już osobą wiekową. Czy są jakieś szanse na odzyskanie długu.”

Jak najbardziej należy odzyskiwać te pieniądze. Raczej jednak nie sposób udowodnić, że strony umowy pożyczki ustaliły ustnie 12 miesięczny termin spłaty. Dlatego należałoby potraktować tę pożyczkę jako udzieloną bez określenia terminu spłaty. W takim przypadku należy umowę pożyczki pisemnie wypowiedzieć, wyznaczając pożyczkobiorcy sześciotygodniowy termin jej spłaty licząc od dnia otrzymania pisma, z zaznaczeniem, że w przypadku nie dokonania spłaty, wierzyciel – pożyczkodawca wystąpi na drogę sądową z pozwem o zapłatę. I po upływie owych sześciu tygodni można wszcząć postępowanie windykacyjne.

Uwaga na przedawnienie w przypadku takich pożyczek bez określonego terminu zwrotu. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w tym wypadku od następnego dnia po udzieleniu pożyczki a nie, jak wiele osób uważa, po upływie terminu wypowiedzenia umowy pożyczki.

2 thoughts on “Odzyskiwanie pożyczki prywatnej bez terminu zwrotu

  1. Przelewem bankowym udzieliłem koledze pożyczki, nie ma odrębnej umowy i nie jest formalnie określony termin spłaty pożyczki. Zgodnie z prawem więc wystosowałem do pożyczkobiorcy poczta poleconą wypowiedzenie umowy pożyczki i wezwanie do zapłaty w terminie 6 tygodni od daty doręczenia.Pożyczkobiorca jednakże przesyłki nie podjął i poczta odesłała ją do mnie. Co teraz, czy od razu mogę wnieść do sądu pozew o zapłatę czy jednak lepiej odczekać sześć tygodni?

    1. Proponuję odczekać sześć tygodni od dnia zwrotu niepodjętej przesyłki i dopiero wówczas wnieść pozew o zapłatę pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.